tehnoredactare@mecatrin.ro mobil: 0756248531

IMPORTANT!

Pentru elevi, studenţi, doctoranzi si personalul didactic!

Tehnoredactăm şi tiparim în regim de urgenţă lucrări de licenţă, teze de doctorat, proiecte, lucrări de grad didactic.

Asigurăm corectură de specialitate.

 

Editura MECATRIN

SERVICII EDITORIALE:

 • publicatii, carti si brosuri tiparite - si in tiraje mici si foarte mici
 • corectura textului lucrarii şi corectura de specialitate
 • culegerea de text dupa manuscris, tehnoredactarea
 • machetarea, pregatirea pentru tipar
 • acordarea codului ISBN şi a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale
 • trimiterea către Biblioteca Naţionala a nr. de exemplare necesar pentru Depozitul legal


Tehnoredactare...

...o altă abordare!

 

 

UPLOAD!

 


Tehnoredactare... ...o altă abordare!

tehno

Tehnoredactarea computerizată avansată nu reprezintă numai "dactilografierea” textului, fiind însoţită şi de celelalte procese - paginarea, inserarea/scanarea/ prelucrarea pozelor si fotocopiilor - precum şi corectura de formă şi fond cu ajutorul unui personal specializat, într-un termen foarte scurt, finalizându-se eventual, cu servicii editoriale.

LITERATURA TEHNICA ŞI DE SPECIALITATE IN TOATE DOMENILE: vă punem la dispoziţie o gamă largă de domenii de specialitate: juridic, tehnic, informatic, medical, economic, religios, artistic

CĂRŢI, LUCRĂRI, PROIECTE, TEZE DE DOCTORAT

TRANSCRIERI AUDIO

Scriere psaltică, Scriere chirilica, Scriere în limba greacă

SERVICII DE SECRETARIAT - Acte specifice, documentaţie, comunicare

SERVICII EDITORIALE

CU PROMPTITUDINE ŞI ÎNTR-UN TIMP FOARTE SCURT PUTEM EXECUTA

Tehnoredactare cărti, lucrări ştiinţifice şi tehnice, teze de doctorat, proiecte, etc.

REEDITĂRI / RESTAURĂRI de lucrări, volume sau publicaţii, al căror manuscris sau format electronic nu mai este disponibil, la un preţ convenabil.

 

 

 

Tehnoredactare şi traduceri tehnice în/din limba engleză şi franceză.

Transcrieri audio (după fişiere audio, casete audio, benzi, CD / DVD / mp3 / etc.)

 

 

 • Grafice de orice fel;
 • Statistică;
 • Ecuaţii;
 • Desene tehnice specifice industriei, arhitecturii şi electronicii, etc.
 • Tehnoredactăm PARTITURI MUZICALE
Culegere de text de mare viteza în timp real, dupa dictare - cca. 400bpm

 

 

 

 

 

Preţuri orientative:

 • Culegere / dactilografiere text - după manuscris, etc. - preţul se va stabili de comun acord, pe pag. A4 - 2000 caractere / pag. (pentru orientarea dvs., 2000 de caractere reprezintă o pagina A4 scrisă la doua rânduri, cu Times New Roman de 12)
 • Paginarea, prelucrarea şi pregătirea pentru tipar (DTP) -de la 1 leu / pagina conţinând text..
 • Execuţia, paginarea şi prelucrarea imaginilor, graficelor, ecuaţiilor, etc., vor fi negociate în funcţie de complexitate şi cantitate.
 • Transcriere de pe suport audio - preţuri în funcţie de calitatea audio si de termenul de livrare


Precizări:

 • Pe cât posibil, preferăm colaborarea prin mijloace electronice, pentru operativitate.
 • La inceputul colaborării, dacă este cazul transmitem beneficiarului un Acord de confidenţialitate care să protejeze conţinutul lucrărilor.
 • Când complexitatea lucrării o impune, trimitem o primă parte ca probă, pentru validare, fără obligaţii financiare.
 • Garantăm transferul fişierelor prin email-ul nostru, asigurăm de asemenea şi transfer FTP.

tehnoredactare@mecatrin.ro www.tehnoredactare.mecatrin.ro mobil: 0727535298; 0756248531

Copyright 2012 MECATRIN. All Rights Reserved.